Rok podatkowy i terminy składania zeznań

Jeżeli w danym roku zostały uzyskane dochody, które podlegają opodatkowaniu należy złożyć zeznanie podatkowe. Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie będą nas obowiązywać pewne konsekwencje łącznie z karą za opóźnienie.  Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Istnieją również inne możliwości składania zeznań podatkowych. Otrzymujemy wtedy kopię dokumentu, która jest również potwierdzeniem odbioru. Należy jednak pamiętać, że wystawianie takiego potwierdzenia nie należy do obowiązków urzędu skarbowego, dlatego warto się zapytać o tego typu potwierdzenie na kopii zeznania. Możemy również przesłać nasze zeznanie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego, otrzymamy wtedy potwierdzenie odbioru dokumentu elektronicznego. W przypadku składania zeznania podatkowego w ten sposób, weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się na podstawie danych personalnych znajdujących się na formularzu. Możemy również przesłać nasze zeznanie pocztą lub złożyć je w polskim konsulacie. W przypadku przesyłania zeznania pocztą, liczy się data wysyłki. Dlatego nawet jeżeli nasze dokumenty dotrą po dacie składania zeznań, ale zostały wysłane w terminie, nie grozi nam kara za opóźnienia. W przypadku osób odbywających służbę wojskową, dokumenty podatkowe można przekazać do dowództwa jednostki wojskowej. Osoby pracujące na statkach morskich mogą przekazać swoje dokumenty kapitanowi statku. W przypadku osób pozbawionych wolności, zeznanie można złożyć w punkcie administracyjnym zakładu karnego lub aresztu śledczego. Terminy składania zeznań podatkowych zależą od rodzaju składanych dokumentów. Do 31 stycznia danego roku wymagane jest złożenie dokumentów PIT-28, dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu. Termin do 28 lutego danego roku to termin, w którym pracodawcy muszą złożyć zeznania podatkowe za pracowników. Pozostałe zeznania podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia danego roku. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku za pracę za granicą, należy zapoznać się z terminami składania zeznań podatkowych dla danego kraju, gdyż mogą występować pewne różnice. Każdy kraj posiada inne prawa podatkowe, dlatego w naszym interesie należy ich znajomość, jeżeli chcemy bezproblemowo odzyskać nadpłacony podatek dochodowy. Pracując w Wielkiej Brytanii, aby ubiegać się o zwrot podatku, można tego dokonać po zakończeniu danej pracy, nie ma obowiązku czekania na koniec roku podatkowego, jeżeli jest to nasza ostatnia praca w danym roku podatkowym. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii kończy się 6 kwietnia, a o zwrot podatku można ubiegać się do 6 lat wstecz. W przypadku pracy w Holandii, aby ubiegać się o zwrot podatku należy poczekać do zakończenia roku podatkowego, a o zwrot podatku można się ubiegać aż do 5 lat wstecz. Pracując na terenie Niemiec, o zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. Zwrot podatku można uzyskać aż do 7 lat wstecz, jednakże nie za lata przed rokiem 2006. Niezależnie od kraju składania zeznania podatkowego, warto być świadomym obowiązującego prawa podatkowego oraz złożyć zeznanie na czas aby uniknąć dodatkowych opłat oraz problemów podczas odzyskiwania podatku.