Rozliczenie podatkowe w UK

Ten, kto pracuje w UK ma obowiązek płacenia podatku dochodowego (Income Tax), z którego następnie należy się rozliczyć z brytyjskim urzędem skarbowym – HM Revenue & Custom. Podatek od dochodów osobistych jest progresywny, co znaczy, że im wyższe dochody, tym wyższy podatek do zapłacenia. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii (w Szkocji, Anglii, Walii, Irlandii Północnej) zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia każdego roku, a więc nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Po tym terminie, w zależności od rodzaju zatrudnienia można się rozliczyć (lub wcześniej, jeśli planuje się wyjazd i niepodejmowanie pracy przed tym terminem). Ostatecznym terminem rozliczenia przez internet jest koniec stycznia.

Podatki w Wielkiej Brytanii to głównie:

  • Income Tax (podatek dochodowy),
  • Capital Gains Tax (podatek od zysków kapitałowych),
  • Inheritance Tax (podatek spadkowy),
  • Stamp Duty (opłata skarbowa),
  • Value Added Tax (VAT).

Podatki płaci się na różne sposoby:

  • PAYE (Pay as you earn) ? podatek odciągany z pensji pracownika i płacony przez pracodawcę;
  • Self Assessment, samodzielne rozliczenie podatkowe przez osoby pracujące w ramach samozatrudnienia;
  • obciążanie źródła dochodu – podatek pobierany od odsetek przed ich wypłatą;
  • w postaci jednorazowych płatności (w pewnych przypadkach).

W systemie PAYE zostaje rozliczany automatycznie każdy, kto jest zatrudniony przez pracodawcę lub pobiera emeryturę. Kwota należnego podatku jest regularnie odliczana z każdej pensji lub emerytury.

W formie Self Assessment muszą na własną rękę rozliczać się samozatrudnieni (self employed). Ich obowiązkiem jest wypełnienie i złożenie zeznania podatkowego każdego roku (SA100). Może ono być dokonane w formie elektronicznej lub papierowej wersji deklaracji podatkowej. Istnieje również skrócona forma zeznania podatkowego – Short Tax Return (SA200), z której mogą skorzystać osoby mające jasną sytuację rozliczeniową.

Bardzo często podatnikom przysługuje zwrot podatku, który następuje na podstawie ulgi w postaci kwoty wolnej od podatku, tj. Personal Allowance. Jest to określona kwota dochodu, jaką można w ciągu roku obrachunkowego zarobić bez opodatkowania, czyli nie ma obowiązku płacenia podatku od danej sumy  przychodów.