Samozatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii

W przypadku samozatrudnienia na terenie Wielkiej Brytanii musimy samodzielnie wypełnić formularz, który nazywa się Self Assesment Tax Return Form.  W ramach rozliczania podatkowego należy podać informacje na temat przychodów swojej firmy lub dochodów uzyskanych w ramach samozatrudnienia, lub wszelkich innych dochodów, jak na przykład czynsz, jeżeli źródłem naszych przychodów jest wynajem nieruchomości. Informacje na temat naszych dochodów są wykorzystywane aby obliczyć wysokość składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokość podatku, który musimy zapłacić. Należy podać prawidłowe informacje oraz przesłać je w wymaganym terminie. Dlatego należy prowadzić skrupulatny zapis swoich dochodów, co umożliwi dokładne i poprawne wypełnienie formularza podatkowego. Im bardziej dokładne są nasze informacje, tym łatwiej będzie odpowiedzieć na pytania z angielskiego urzędu skarbowego. Można zawsze skorzystać z usług księgowego w celu uzyskania pomocy podczas rozliczenia podatkowego, jednakże formularz jest skonstruowany w taki sposób, że nie powinien przysporzyć żadnych trudności. Jeżeli pracujemy na własny rachunek na terenie Wielkiej Brytanii, należy natychmiast zarejestrować się w angielskim urzędzie skarbowym, HMRC. Jeżeli tego nie zrobimy, mogą zostać nałożone na nas kary pieniężne. W większości przypadków można dokonać rejestracji drogą elektroniczną. Po rejestracji w HMRC, zostanie utworzona nasza baza danych zawierająca odpowiednie informacje na temat naszego podatku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie co roku otrzymamy odpowiedni formularz do wypełnienia, z informacjami na temat naszych dochodów. Formularz podatkowy otrzymamy w kwietniu każdego roku, za dochody uzyskane w roku poprzednim. Od dnia 6 kwietnia poprzedniego roku do dnia 5 kwietnia roku obecnego. Istnieje możliwość wypełnienia formularza drogą elektroniczną. Jest to najłatwiejszy sposób na rozliczanie podatkowe. Formularz elektroniczny automatycznie oblicza należny podatek oraz po jego przesłaniu, otrzymujemy natychmiast potwierdzenie jego otrzymania w urzędzie skarbowym. W przypadku korzystania z formy papierowej do zwrotu podatku, HMRC zawsze przesyła główne formularze ? SA100 oraz SA101. W zależności od okoliczności, musimy również wypełnić dodatkowe formularze. W przypadku zakończenia samozatrudnienia, nadal należy wypełnić odpowiedni formularz podatkowy dla roku, w którym nasze samozatrudnienie się zakończyło. Dodatkowo należy podać datę, kiedy zakończyliśmy pracę na własny rachunek. Należy również pamiętać o datach do kiedy musimy przesłać wypełnione dokumenty. Jeżeli wysyłamy nasze zeznanie w formie papierowej drogą pocztową, termin upływa 31 października. W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, termin upływa 31 stycznia. Jest to również termin opłaty zaległych podatków za poprzedni rok. W przypadku przesłania wymaganych dokumentów w późniejszym terminie, będziemy zobowiązani do opłaty odpowiednich kosztów z tym związanych. Nasze dane na temat dochodów muszą być przechowywane przez okres 5 lat po ich wysłaniu do ur